f Zahtev za privremeno skladištenje opasnog otpada u Nišu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za privremeno skladištenje opasnog otpada u Nišu

31.10.2017

Zahtev za privremeno skladištenje opasnog otpada u Nišu

31. oktobar 2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada na KP br. 1995 KO Čumurlija, Grad Niš

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

                                                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta „C.I.A.K.“ d.o.o. Novi Sad, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada na KP br. 1995 KO Čumurlija, Grad Niš.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-objekat-za-privremeno-skladistenje-opasnog-otpada-na-kp-br-1995-ko-cumurlija-grad-nis/?lang=lat

Povratak...