f Uređenje divlje deponije na lokaciji Pereš - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uređenje divlje deponije na lokaciji Pereš

31.10.2017

Uređenje divlje deponije na lokaciji Pereš

31. oktobar 2017.

Još jedna akcija sakupljanja i separacije otpada je sprovedena u utorak, 31. oktobra 2017. godine, ovoga puta na lokaciji Pereš - Ludaš, koja spada u III zonu zaštitićenog prirodnog dobra.                                                        Uređenje divljih deponija je u skladu sa planom Javnih radova koje Udruženje TERRA’S realizuje preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Lokacija se uklapa i u naziv projekta “Uređivanjem do očuvanja prirode”, a u pitanju je Pereš koji se nalazi u neposrednoj blizini rečice Kireš, odnosno na području Specijalnog rezervata prirode Ludaško jezero, dvadesetak kilometara severoistočno od Subotice.

Projektom su predviđena uređivanja mesta na poznatoj turističkoj destinaciji Palić. Zahvaljujući, takođe, javnim radovima nadležna preduzeća održavaju čistoću, te je Udruženje TERRA’S konsultovalo upravljača JP “Palić-Ludaš” koji su ih uputili na divlju deponiju na Perešu. Zatečena je velika količina smeća koja se više godina odlaže, a najviše je bilo ambalaže od pesticida, kao i kartona, stakla, limenki... S obzirom da preovladava ambalažni otpad od pesticida, može se zaključiti da ga odlažu nesavesni poljoprivrednici čija su imanja uz jezero Ludaš, koje je pod nacionalnom i međunarodnom zaštitom, i time zagađuju zemljište i vodu.

Volonteri su sakupili 20-tak plastičnih vreća sa oko 80 kg različitog otpada. Posebno su razvrstavali reciklabilni materijal (plastika, limenke, karton i staklo) koji je otkupio partner na projektu, operater Eco Fenix B Team.

Sledeća akcija će se održati do kraja novembra na tzv. “Žedničkom kanalu” na putu od Subotice prema Bačkoj Topoli, kada se završavaju Javni radovi, kao i projekat Udruženja TERRA’S “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”, koji podržava Ministarstvo zaštite životne sredine. 

Povratak...