f SU – Zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU – Zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije

07.11.2017

SU – Zahtev za baznu stanicu mobilne telefonije

7. novembar 2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10 i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Investitor „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „SUU74/SUL74 SU – BORE STANKOVIĆA“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-408/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli 953 KO Stari grad, ulica Bore Stankovića br. 37, Subotica (46.109222о, 19.667246о).


Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).


Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11450

Povratak...