f Sastanak Regionalne radne grupe za biodiverzitet - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak Regionalne radne grupe za biodiverzitet

13.11.2017

Sastanak Regionalne radne grupe za biodiverzitet  

 

Sastanak Regionalne radne grupe za biodiverzitet – ka ciljevima Strategije „Jugoistočna Evropa 2020“

13. novembar 2017.

 

Zvaničnici Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije kao zemlje domaćina, i predstavnici zemalja jugoistočne Evrope okupiće se po prvi put u Beogradu, 14. novembra na sastanku Regionalne Radne Grupe za biološku raznovrsnost (Biodiversity Task-Force – BD TF), koja je formirana sa ciljem da olakša sprovođenje regionalne strategije „Jugoistočna Evropa 2020” (Strategija SEE 2020). Strategiju je izradio Savet za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council, RCC), a na zahtev Investicionog komiteta jugoistočne Evrope i uz podršku Evropske komisije (EK). Sastanak Radne Grupe organizuje Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN) koja deluje kao njen sekretarijat, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – projekat biodiverzitet (GIZ/ORF BD) a koju finansira Nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). 

 

Životna sredina je jedna od 16 dimenzija Strategije SEE 2020, dok je Radna Grupa za biodiverzitet osnovana kao glavno savetodavno telo po pitanjima vezanim za biološku raznovrsnost u jugoistočnoj Evropi. Radna Grupa će stimulisati regionalnu saradnju i omogućiti ekonomijama jugoistočne Evrope da napreduju u ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti biodiverziteta, uključujući Strateški plan za biodiverzitet i Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Osnovana kao telo Radne Grupe za životnu sredinu, Radna grupa za biodiverzitet predstavlja među-vladino telo koje koordinira regionalne aktivnosti, olakšava realizaciju ciljeva Strategije SEE 2020 i stvara ambijent za efikasniju implementaciju nacionalnih politika vezanih za životnu sredinu.

 

Na ovom sastanku očekuje se usvajanje plana i procedura rada, kao i uspostavljanje osnovnog okvira za dalju saradnju, dok je sledeći sastanak planiran za sredinu 2018. godine u Makedoniji.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/sastanak-regionalne-radne-grupe-za-biodiverzitet-ka-ciljevima-strategije-jugoistocna-evropa-2020/?lang=lat

Povratak...