f Ka unapređenju potrošnje biomase - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ka unapređenju potrošnje biomase

18.11.2017

Ka unapređenju potrošnje biomase  

 

Ka unapređenju potrošnje biomase kao obnovljivog izvora energije

18. novembar 2017.

 

Na dvodnevnoj međunarodnoj konferenciji „Biomasa – potencijal za rast“ održanoj 16. i 17. novembra 2017. u Novom Sadu, koju je organizovala Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija  i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO), učestvovao je i državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine Ivan Karić.

 

Konferencija koju je otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, okupila je predstavnike republičkih organa i lokalnih samouprava AP Vojvodine, poljoprivredne proizvođače i privrednike, predstavnike međunarodnih institucija, kako bi zajednički doprineli povećanju korišćenja biomase kao jednog od obnovljivih izvora energije u Srbiji.

 

Državni sekretar Ivan Karić je na drugoj sesiji Konferencije održanoj 16. novembra na temu „Kvalitet biomase“, u svojoj uvodnoj reči istakao značaj biomase i drugih obnovljivih izvora energije, ne samo za povećanje razvojnih mogućnosti Srbije, već i za obezbeđenje čistije i zdravije životne sredine. „Veće korišćenje biomase kao obnovljivog izvora energije neposredno doprinosi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, i samim tim, postizanju svih onih ciljeva u borbi protiv klimatskih promena kojima smo posvećeni“, naglasio je tom prilikom Karić. „Ministarstvo zaštite životne sredine prepoznaje značaj razvijanja drugih, obnovljivih izvora energije kao faktora zdravije životne sredine, zbog čega će podržavati projekte i aktivnosti organizacija i udruženja koji razvijaju svest javnosti o proizvodnji i korišćenju biomase u Srbiji, a u skladu s pozitivnim međunarodnim praksama“, istakao je Karić.

 

Drugog dana Konferencije, 17-og. novembra, predstavljeni su primeri pozitivnih praksi, a u skladu s ciljem Konferencije upoznavanja sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima i umrežavanja domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije, radi podsticanja razvoja sektora proizvodnje i korišćenja biomase u Srbiji i regionu.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/ka-unapredjenju-potrosnje-biomase-kao-obnovljivog-izvora-energije/?lang=lat

Povratak...