f Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”

16.11.2017

Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” OBAVEŠTENJE O POSTUPKU POKRETANJA ZAŠTITE PARKA PRIRODE „MRTVAJE GORNJEG POTISJA”

16. novembar 2017.

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja II (druge) kategorije, kao Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja”.

Park prirode „Mrtvaje gornjeg Potisja” nalazi se u severnoj Vojvodini na teritoriji opština Kanjiža, Senta i Čoka. Park prirode čine četiri odvojena lokaliteta u priobalju Tise – mrtvaje Mrtva Tisa naspram Đale (Horgoška mrtvaja) i Pana uz desnu i mrtvaje Budžak i Batka uz levu obalu reke.

Prema strukturi površina katastarskih opština po vlasništvu, od ukupnih 305,33 ha u državnoj svojini je 95,10%, u privatnoj 3,91%, u društvenoj 0,33%, dok drugim oblicima vlasništva pripada 0,66% površina u zaštićenom području.

Na području PP „Mrtvaje gornjeg Potisja” propisani su režimi zaštite II i III stepena i određena je zaštitna zona površine 2405,16 ha.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, br. 97/15) PP „Mrtvaje gornjeg Potisja”, svrstava se u II (drugu) kategoriju – pokrajinskog/regionalnog, odnosno velikog značaja.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10) područje predviđeno za zaštitu je deo ekološkog koridora od međunarodnog značaja reke Tise u Republici Srbiji.

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 25. aprila 2013. godine, kada je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode dostavio studiju zaštite Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, kao nadležnom organu AP Vojvodine.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-parka-prirode-mrtvaje-gornjeg-potisja/?lang=lat

Povratak...