f Eko-čas za osnovce - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Eko-čas za osnovce

17.11.2017

Eko-čas za osnovce

17.11.2017.

 

Arhus centar Subotica je poznat po neformalnom ekološkom obrazovanju mladih. Nakon predavanja studentima FTN Novi Sad, usledio je samo nekoliko dana kasnije, 17.11.2017. godine, eko čas za učenike 5. c razreda subotičke Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj”. Veoma je važno da đaci znaju da imaju pravo na zdravu i čistu životnu sredinu i da oni sami mogu da utiču na poboljšanje kvaliteta i stanja životne sredine. Prikazan im je film koji govori o tome šta je sve Arhus centar postigao za 6 godina rada i koje je sve ekološke probleme građana u Subotici uspeo da reši. Nakon filma je usledila je prezentacija, Mine Milovanović, saradnice Udruženja TERRA’S koja je govorila o otpadu, Regionalnoj sanitarnoj deponiji Subotica, ali i kako reciklaža doprinesi očuvanju prirode. Prezentacija je bila prilagođena uzrastu grupe, a đaci su pokazali  zainteresovanost za odvojeno sakupljanje otpada, kao i za akcije poput “Čep za hendikep” ili “Zelene zgrade Subotice”. Ova tema je bila posebno interesantna, jer Udruženje TERRA’S trenutno sprovodi projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

 

 

Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženje TERRA’S realizuje u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a mišljenja i stavovi izraženi u tekstovima isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine uz čiju podršku se projekat sprovodi.

Povratak...