f SU - Data saglasnost za “Industrijsko-skladišni kompleks“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU - Data saglasnost za “Industrijsko-skladišni kompleks“

21.11.2017

SU - Data saglasnost za “Industrijsko-skladišni kompleks“ 

21.11.2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 20.11.2017. godine nosiocu projekta „ANDEX“ DOO Subotica, Segedinski put 110, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Industrijsko-skladišni kompleks“, Palić, na katastarskim parcelama 3691/3, 3691/11, 3691/12, 3691/13, 3691/14, 3691/15, 3691/16, 3691/17, 3691/18, 3691/19, 3691/23, 3691/24, 3691/25, 3691/27 KO Palić, između ulica Lovačke, 41. Nove, Palmine i severoistočne granice građevinskog rejona u Subotici (46.113346º, 19.755601⁰).

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-363-2017.pdf

Povratak...