f Ponovna upotreba i redistribucija podataka Agencije za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ponovna upotreba i redistribucija podataka Agencije za zaštitu životne sredine

24.11.2017

Ponovna upotreba i redistribucija podataka Agencije za zaštitu životne sredine

24.11.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine u svom radu produkuje veliki broj podataka na osnovu kojih se proizvode informacije i izveštaji. Te informacije i izveštaji, u skladu sa zakonom, dostupni su najširoj javnosti. U skladu sa informatičkom revolucijom i svetskom tendecijom otvaranja podataka Agencija čini napore da najširoj javnosti učini dostupnom ne samo informacije i izveštaje nego i same podatke na osnovu kojih nastaju te informacije i izveštaji. Detaljnije... 

 

Ponovna upotreba i redistribucija podataka Agencije za zaštitu životne sredine

24.11.2017.

Agencija za zaštitu životne sredine u svom radu produkuje veliki broj podataka na osnovu kojih se proizvode informacije i izveštaji. Te informacije i izveštaji, u skladu sa zakonom, dostupni su najširoj javnosti. U skladu sa informatičkom revolucijom i svetskom tendecijom otvaranja podataka Agencija čini napore da najširoj javnosti učini dostupnom ne samo informacije i izveštaje nego i same podatke na osnovu kojih nastaju te informacije i izveštaji. U skladu sa tim podignut je i portal http://data.sepa.gov.rs u okviru projekta kojeg vodi Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije.

Kancelarija ima Portal otvorenih podataka na nacionalnom nivou: http://data.gov.rs

Sa zadovoljstvom konstatujemo da postoje primeri ponovne upotrebe i redistribucije podataka Agencije i to dnevnih/satnih podataka koji se ostvaruju na indirektan način. 
U okviru Međunarodnog projekta pametnih gradova koji se bazira na otvorenim podacima - WeLive - konvertovani su dnevni/satni podaci sa našeg sajta u otvoreni JSON format i učinjeni dostupnim na stranicama:


http://welive.nsinfo.co.rs/sepaToDay
http://welive.nsinfo.co.rs/sepaWeek
http://welive.nsinfo.co.rs/sepaMonth

Osim ovog projekta naši podaci se koriste i na portalu projekta World Air Quality Index na stranici:
http://aqicn.org/city/serbia/beograd/mostar/
Aplikaciju (API - Application programing interface) koja se koristi za integraciju podataka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu može se preuzeti na adresi:
http://aqicn.org/api/

 

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=0

Povratak...