f SU – potrebna studija za objekat u pogonu za proizvode od plastike - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU – potrebna studija za objekat u pogonu za proizvode od plastike

28.11.2017

SU – potrebna studija za objekat u pogonu za proizvode od plastike

 

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat "Rekonstrukcija i promena namene postojećeg poslovnog objekta u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike" ONDAPLAST

28.11.2017.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA

JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

za projekat „Rekonstrukcija i promena namene postojećeg poslovnog objekta (skladišnog i distributivnog centra) u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike“, na katastarskoj parceli 14729/1 KO Novi Grad, Segedinski put bb. u Subotici (46.1029604⁰; 19.7270034⁰), nosioca projekta „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ DOO, Pivljanina Baja 9, Beograd-Savski Venac.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/11495_1.pdf

 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11495

Povratak...