f Javna prezentacija Nacrta plana o upravljanju otpadom u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna prezentacija Nacrta plana o upravljanju otpadom u Subotici

24.05.2018

Na osnovu nedavno usvojenog ažuriranog Regionalnog plana, izrađen je Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine. Javna prezentacija dokumenta je u petak, 25. maja 2018. godine u prostorima Arhus centra Subotica.

 

POZIV 

 

Petak, 25. maj 2018. godine, 11 časova

      Sala Regionalnog Arhus centra

Otvorenog univerziteta Subotica (II ulaz, prizemlje) 

Trg cara Jovana Nenada 15, Subotica

 

Na osnovu usvojenog ažuriranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za opštine Suboticu, Sentu, Kanjižu, Čoku, Mali Iđoš i Bačku Topolu, koji nije bio na javnoj raspravi, Grad Subotica je izradio Nacrt lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine. Dokument je na javnom uvidu 20 radnih dana, zaključno sa 1. junom 2018. godine, a može se preuzeti na

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Dokumenti/LPUO-2018-nacrt-javni-uvid.pdf.

 

Pozivamo građane, stručnu javnost, upravitelje zgrada, predstavnike mesnih zajednica, operatera, civilnog sektora, relevantnih institucija i kompanija, medije i svu ostalu zainteresovanu javnost na skup na kojem ćemo razgovarati o nacrtu dokumenta i zajednički doći do primedbi i predloga koje ćemo proslediti Gradu Subotica, Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine - Službi za zaštitu životne sredine.

 

Program:

11.00 –11.30 – Uvodna izlaganja

- Žika Reh, koordinator Radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine i šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Gradska uprava Subotica

- Nataša Đereg, direktorica Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR

- Snježana Mitrović, rukovodilac Regionalnog Arhus centra Subotica

11.30 – 13.00 – Diskusija i zakuska

 

Skup realizuju Regionalni Arhus centar Subotica uz podršku Misije OEBS u Srbiji i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR preko "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu.

 

Sve informacije na telefon: 024-554-600 lokal 123 ili 063-73-75-361.

Povratak...