f O sanaciji jezera Palić i Ludaš – klapa četiri - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

O sanaciji jezera Palić i Ludaš – klapa četiri

23.07.2019

Od kraja 2015. godine kada je saopšteno je da će projekat „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“ biti podržan sa 6,5 miliona evra od strane Vlade Nemačke preko KfW banke, Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica u saradnji sa Udruženjem TERRA’S, organizovao je niz skupova, medijskih i javnih kampanja, te izložbe fotografija koje su pretočene i u film, a sve u cilju informisanja javnosti o ovoj veoma značajnoj investiciji.

Posle pripremnih aktivnosti, konačno je u septembru 2018. godine izabrana konsultantska kuća iz Austrije, raspisan je tender za izgradnju kanalizacione mreže i potisnog voda, u izradi je dokumentacija za zaštitni pojas i izgradnju pešačko-biciklističke staze, ponovljen je selektivni izlov ribe.... Međutim, o ovome javnost veoma malo zna ili skoro nikako nije upoznata. Doprinos informisanju dala je Panel diskusija na temu: “Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš – radovi u toku”, koja je održana u utorak, 23. jula, u okviru debatnog programa 26. Festivala evropskog filma Palić 2019.

Na Panel diskusiji je ovoga puta bilo manje učesnika nego ranijih godina, ali ih je mnogo više diskutovalo. Među njima su bili Dušan Ognjenović, iz Ministarstva zaštite životne sredine, dr Ratko Bajčetić, iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Klara Sabadoš, iz Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, predstavnici Graske uprave, Regionalne deponije i Zavoda za javno zdravlje Subotica, ekoloških organizacija, turističkih i zdravstvenih ustanova i institucija, odbornici i drugi. 

Uvodničari su bili članovi jedinice za upravljanje projektom kojom rukovodi, Elvir Molnar, ispred Gradske uprave Subotica, direktorica JP „Palić Ludaš“ Marta Dobo i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija Đerđ Šugar. Izneli su najnovije informacije o sprovođenju projektnih aktivnosti:

-          U septembru prošle godine na tenderu izabrana austrijska firma za sprovođenje investicije;

-          U avgustu ove godine započinje proširenje kanalizacionog sistema na Paliću, procene su oko 15 kilometara. Na žalost Vikend naselje neće biti obuhvaćeno zbog imovinsko pravnih odnosa;

-          Na gradskom prečistaču otpadnih voda UPOV imaju problem sa muljem, razmatraju mogućnost kompostiranja, ako struka potvdi, moguće i na Regionalnoj deponiji koja je u probnom radu;

-          Po drugi put od 2016. godine specijalizovana nemačka firma uradila selektovani izlov ribe babuške, a razmatra se i planira poribljavanje drugim vrstama o kojima će struka dati zadnju reč. To je doprinelo poboljšanju kvaliteta jezera Palić u odnosu na protekle dve decenije, ali još uvek nije preporučljivo kupanje;

-          Završena ekspropijacija zemljišta obalnog pojasa, u toku je izrada dokumentacije za ozelenjavanje, koje bi trebalo započeti u proleće naredne godine. Lakše je posaditi, ali je teže održavati, jer su u pitanju veće površine, a upravljač JP “Palić-Ludaš” je slabog kapaciteta zbog zabrane zapošljavanja;

-          Projektom su predviđene i usluge u vezi medijskog informisanja i edukacije različitih ciljnih grupa, te je urađen sajt www.zastitapalicludas.rs preko kojeg će se javnost moći informisati o svim fazama realizacije investicije. S obzirom na predviđena sredstva, nadati se intezivnijoj kampanji i informisanju do kraja investicije do juna 2021. godine.

Žustra polemika učesnika panel diskusije rezultirala je idejama, predlozima i primedbama:

-          Treba uspostaviti saradnju sa ribolovcima čiji broj se vremenom drastično smanjuje, te ih podstaći na veće uključivanje pri izradi planova zajedno sa upravljačima zaštićenih područja;

-          Sugerisano je svima koji imaju ideje u vezi rešavanja ekoloških problema ili angažovanja u zaštićenim područjima, da se prvo obrate Zavodu za zaštitu prirode, a ne po običaju na kraju kada prikupe svu “papirologiju”, a utvrdi se de projekat neizvodljiv;

-          Konsultovati struku prilikom određivanja vrsta riba za poribljavanje, jer kratkoročno se može doći do uspeha, a dugoročno npr. grabljivice mogu da izazovu probleme i veću štetu;

-          Da se na subotičkom prečistaču otpadnih voda izgradi rezervoar sa vodom kojom bi se razblažila otpadna voda u slučaju havarije, jer većina industrija nema interni prečistač;

-          Insistirano je da se odlukom GU Subotica obavežu vlasnici svih objekti na priključenje na kanalizacioni sistem na Paliću, a sufinansirati ona domaćinstva koja su socijalno ugrožena;

-          Konstatovano je da je konačno GU Subotica obratila pažnju na rad prečistača otpadnih voda, te su iz budžeta planirana veća sredstva za održavanje;

-          Biciklističke staze oko turističkog dela jezera će upotpuniti ponudu, ali bi više trebalo promovisati ribolov;

Opširniji izveštaj: autor teksta Zorica Dimitrijević, Festivalske novine br. 05 - http://www.palicfilmfestival.com/wp-content/uploads/2015/05/FN05.pdf - strana 6. 

Povratak...