f Subotički ekolozi se uključuju u izradu plana kvaliteta vazduha - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotički ekolozi se uključuju u izradu plana kvaliteta vazduha

14.02.2020

U Regionalnom Arhus centru Otvorenog univerziteta Subotica, u petak, 14. februara 2020. godine održan je prvi neformalni susret ekologa da bi raspravljali o načinu uključivanja u izradu Plana kvaliteta vazduha za teritoriju grada Subotice za period 2020-2025. godine. Sastanak je iniciran time što je Gradska uprava Subotica objavila poziv za dostavljanje predloga mera zaštite vazduha u ranoj fazi konsultacija za izradu ovog dokumenta.

Osim Snježane Mitrović, rukovodioca Arhus centra, sastanku su prisustvovali predstavnici Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, Nataša Đereg i Zvezdan Kalmar, te Laslo Mesaroš iz Udruženja “Solidarnost”. Razmotreni su Pravilnici koji propisuju sadržaj planova kvaliteta vazduha, te su razmenili mišljenja o najvidljivijim zagađivačima poput saobraćaja, individualnih ložišta, toplane, kao i gradske deponije koja je veliki zagađivač vazduha u letnjem periodu kada su požari redovna pojava. Razgovarali su i o ulozi inspektora za zaštitu životne sredine, kao i o zakonskim mogućnostima za veće angažovanje komunalne policije.

Dogovorili su se da svako pripremi predloge izvora, uzroka zagađenja i mera u skladu sa propisanim obrascem. Zajednički će ih razmotriti na sledećem sastanku zakazanom za četvrtak, 20. februara 2020. godine u Regionalnom Arhus centru Otvorenog univerziteta Subotica sa početkom u 9 časova. Skupu mogu prisustvovati svi zainteresovani pojedinci, javnost i predstavnici ekoloških udruženja građana.

Podsećamo da se predlozi mogu slati Gradskoj upravi Subotica elektronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili u pisanoj formi na adresu Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Trg slobode 1, I/128, 24000 Subotica.

Rok za dostavljanje predloga je 20.2.2020. godine.

Primedbe se dostavljaju na obrascu koji se može preuzeti sa ove adrese: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Obrasci/plan-vazduh-predlozi.docx 

Na Interent strani http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/13227 u elektronskoj formi dostupan je Zakon o zaštiti vazduha i pravilnici kojima je propisan sadržaj planova.

Povratak...