f Rešenje na studiju za skladištenje opasnog otpada u Ubu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje na studiju za skladištenje opasnog otpada u Ubu

10.03.2020

Na osnovu čl. 25. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ 135/04, 36/09),  Ministarstvo zaštite životne sredine daje sledeće

                                                 O B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu projekta postrojenja za skladištenje opasnog otpada i proces solidifikacije i inertizacije zauljenih materija i obrade zauljenih voda na k.p. br. 523 K.O. Ub, opština Ub.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, kancelarija 426  i na službenom sajtu Ministarstva: https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/2020/Xerox%20Scan_10032020092117.pdf?lang=lat.

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-projekta-postrojenja-za-skladistenje-opasnog-otpada-i-proces-solidifikacije-i-inertizacije-zauljenih-materija-i-obrade-zauljenih-v/?lang=lat

 

Povratak...