f Rešenju o izdavanju integrisane dozvole u Kikindi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenju o izdavanju integrisane dozvole u Kikindi

27.02.2020

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, doneo je Rešenje o izdavanju integrisane dozvole za operatera AD ‘‘METANOLSKO SIRĆETNI KOMPLEKS KIKINDA’’, za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnja metanola i sirćetne kiseline na lokaciji Bečejski put 3, Kikinda, katastarske parcele: 16044/2, 21372/3,  21375/1 do 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1, 21455/1  i 21455/2, KO Kikinda, Grad Kikinda. (broj zahteva 130-501-96/2013-05 od 03.01.2013. godine).

Uvid u rešenje o izdavanju integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, soba 39, svakog radnog dana od 11-14 časova ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, 27.2.20202.

Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%9a%d1%83-%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a-2/

Povratak...