f Izrada četvrtog Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izrada četvrtog Nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

02.06.2020

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09).

Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, ovde možete naći formular za izradu Izveštaja na srpskom i engleskom jeziku.

Tekst Arhuske konvencije može se preuzeti na adresi: http://www.ekoregistar.sepa.gov.rs/doc/konvencija.pdf

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja, javnost, domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da predloge i informacije za koje smatraju da je potrebno da budu uneti u Izveštaj ili da se posebno naglase, pošalju do 3. jula 2020. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@ekologija.gov.rs

Planirano je da se nakon izrade radne verzije Izveštaja isti stavi na uvid javnosti 30 dana.

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/izrada-cetvrtog-nacionalnog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske-konvencije/#more-31235

Povratak...