f Nije potrebna studija za adaptaciju magacina u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija za adaptaciju magacina u Subotici

17.12.2020

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Rekonstrukcija i adaptacija magacinskog prostora sa promenom namene dela objekta u administrativni prostor“-„NORTH LINE“ d.o.o.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) 17.12.2020. objavljuje:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Rekonstrukcija i adaptacija magacinskog prostora sa promenom namene dela objekta u administrativni prostor“, na katastarskim parcelama 14488 i 14484 K.O. Novi grad, u ulici Lošinjska br. 8, Subotica (46.091362⁰; 19.686813⁰) nosioca projekta „NORTH LINE“ d.o.o., Subotica, Josipa Lihta br. 76.

 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/13839_1.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13839

Povratak...