f Data saglasnost na studiju za farmu svinja u Bajmoku - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Data saglasnost na studiju za farmu svinja u Bajmoku

18.11.2020

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: „Objekti u okviru postojeće farme svinja, kapaciteta 900 krmača, 4.500 prasadi i 5.000 tovljenika“-„RAVNICA“ D.O.O.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 18.11.2020. godine nosiocu projekta „RAVNICA“ D.O.O., Bajmok, Zubačište br. 72a, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Objekti u okviru postojeće farme svinja, kapaciteta 900 krmača, 4.500 prasadi i 5.000 tovljenika“, na katastarskim parcelama 7442 i 7443/1 KO Bajmok, Grada Subotica (45.966815°,19.390173°).

Glavni razlozi na kojima se odluka zasniva se mogu videti u obrazloženju rešenja koje se u celosti može preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-218-2020.pdf

Studija, u kojoj su date mere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja mogu se u potpunosti preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-218-2020.pdf 

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13781

Povratak...