f Potrebna studija za mešaonu stočne hrane “GEBI” u Čantaviru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna studija za mešaonu stočne hrane “GEBI” u Čantaviru

18.01.2021

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavio je obaveštenje o donetom Rešenju da je potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu i o određivanju obima i sadržaja studije za projekat: „Izgradnja industrijske zgrade – mešaona stočne hrane sa skladištem“, na katastarskim parcelama 4550/2i 8860 K.O. Čantavir, Subotica(45.929773⁰; 19.757245⁰), nosioca projekta „GEBI“ d.o.o., Čantavir, Maršala Tita br. 46.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi Grada Subotice (www.subotica.rs -> Životna sredina -> Oglasna tabla) ili direktno: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-276-2020.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/13884

Povratak...