f Podnet zahtev za dozvolu za skladištenje neopasnog otpada - "Tehnopapir" u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za dozvolu za skladištenje neopasnog otpada - "Tehnopapir" u Subotici

18.01.2021

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada - "Tehnopapir " doo Beograd PJ Subotica , Čantavirski put bb

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon), Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj

                                                     OBAVEŠTAVA JAVNOST

da je operater „Tehnopapir“ d.o.o. Beograd“ PJ Subotica , Čantavirski put bb, reg. br. BD17432/203, podneo zahtev za produžetak važenja dozvole za obavljanje delatnosti sakupljanja, skladištenja i tretmana neopansnog otpada, Čantavirski put bb, k.p. 35950/19 K.O. Donji grad

Rad postrojenja podrazumeva prikupljanje, tretman i skladištenje neopasnog otpada od papira i polietilena.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Gradska kuća, Trg slobode 1, kancelarija 128), svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Za sve dodatne informacije, kao i omogućavanje uvida u ostalu dokumentaciju, zainteresovana javnost se može obratiti putem elektronske pošte na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili radnim danom od 7 do 15 časova telefonom na br. 024 626 973.

Mišljenja i predlozi mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu zivotnasredina@subotica.rs. Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 28.1.2021. godine.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/13859

Povratak...