f RERI i BOŠ: Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Beograd nije izrađen u skladu sa Zakonom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

RERI i BOŠ: Nacrt Plana kvaliteta vazduha za Beograd nije izrađen u skladu sa Zakonom

22.01.2021

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Beogradska otvorena škola (BOŠ) organizovali su 22.januara 2021. godine, drugi krug javnih konsultacija o Planu kvaliteta vazduha za Beograd, putem platforme Zoom. Ovaj događaj predstavlja nastavak javnih konsultacija koje su RERI i BOŠ pokrenuli u decembru 2020. godine, sa ciljem da se javnost uključi u proces izrade novog Plana kvaliteta vazduha za Beograd. Reč je o dokumentu od izuzetnog značaja, budući da je grad Beograd suočen sa permanentnim zagađenjem vazduha, da koncentracije zagađujućih materija višestruko premašuju dozvoljene granične vrednosti, da je zagađen vazduh jedna od primarnih pretnji po javno zdravlje stanovništva, koji prema procenama Svetske zdravstvene organizacije, rezultira sa oko 1800 prevremenih smrti građana Beograda i da bi postojeći nivo zagađenja rezultirao u daljem skraćivanju životnog veka stanovnika Beograda – procenjenih preko 75.000 izgubljenih godina života (YLL) za stanovnike Beograda u narednih 10 godina1.

Informacija o izradi novog Plana je u toku 2020. godine bilo malo, a nije bilo ni prilike da se javnost uključi u ovaj proces. Grad Beograd je tek 15. januara objavio oglas o Nacrtu Plana kvaliteta vazduha, kao i poziv zainteresovanoj javnosti da dostavi komentare na Nacrt Plana do 30.01.2021. godine.

U okviru javnih konsultacija, uvodna izlaganja su imali Mirko Popović i Hristina Vojvodić (RERI), Aleksandar Macura (RES Fondacija) i Ognjan Pantić (Beogradska otvorena škola), nakon kojih su se uključili i drugi učesnici.

Detaljnije: https://www.reri.org.rs/reri-i-bos-nacrt-plana-kvaliteta-vazduha-za-beograd-nije-izraden-u-skladu-sa-zakonom/

Povratak...