f Poziv lokalnim samoupravama da dostave podatke o divljim deponijama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv lokalnim samoupravama da dostave podatke o divljim deponijama

05.02.2021

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva jedinice lokalne samouprave da dostave podatke o lokacijama divljih deponija na svojoj teritoriji, sa okvirnom količinom otpada na istoj, kao i okvirni iznos troškova potrebnih za uklanjanje divlje deponije.

Prijave sa neophodnim podacima mogu se dostaviti do 11. februara 2021. godine do 16 sati, na email: kabinet@ekologija.gov.rs. Jedinice lokalne samouprave kojima je neophodna pomoć u rešavanju problema divljih deponija, mogu se obratiti istim putem Ministarstvu zaštite životne sredine.

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/lat/saopstenja/vesti/poziv-jedinicama-lokalne-samouprave

Povratak...