f Studija o proceni uticaja na životnu sredinu pruge Beograd – Subotica na javnom uvidu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu pruge Beograd – Subotica na javnom uvidu

15.03.2021

Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava da je do 6. aprila 2021. godine na javnom uvidu i javnoj raspravi postupak davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija). Uvid u Studiju se može izvršiti i u prostorijama Gradske uprave u Subotici (Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat, soba 128), svakog radnog dana od 11-14 časova, do 6. aprila 2021. godine, kao i na veb sajtu Grada Subotice na adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/pruga-bg-su.zip.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

A javna rasprava i prezentacija predmetne Studije biće održana dana 6.4.2021. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Gradske uprave Subotica, ul. Trg slobode 1 (Plava sala Gradske kuće u Subotici), u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji,

Kompletno obaveštenje

Obaveštenje Ministarstva zaštite životne sredine o javnom uvidu i javnoj raspravi u postupku davanja saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge Beograd - Subotica - državna granica (Kelebija)

15.03.2021.

Republika Srbija
MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 353-02-2202/2020-03
Datum: 17.02.2021
Nemanjina 22-26 Beograd

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 69/05), daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta A.D. „INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE“ BEOGRAD, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta modernizacije pruge (rekonstrukcija i izgradnja) Beograd – Subotica – državna granica (Kelebija), deonica Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija), na teritoriji opština Novi Sad, Kisač, Stepanovićevo, Zmajevo, Vrbas, Lovćenac, Mali Iđoš, Bačka Topola, Žednik, Naumićevo, Subotica, u okviru KO Novi Sad I, KO Novi Sad IV, KO Rumenka, KO Kisač, KO Čenej, KO Stepanovićevo, KO Zmajevo, KO Bačko dobro polje, KO Kucura, KO Vrbas, KO Vrbas grad, KO Feketić, KO Lovćenac, KO Mali Iđoš, KO Bačka Topola, KO Bačka topola grad, KO Mali Beograd, KO Žednik,KO Bikovo, KO Donji grad, KO Palić, KO Stari grad i KO Novi grad

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave Subotica, ul. Trg slobode 1, u prostorijama, Gradske uprave Novi Sad, ul. Trg slobode 1, kao i na veb sajtu Ministarstva, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

Uvid u Studiju o preceni uticaja se može izvršiti i u prostorijama Gradske uprave u Subotici (Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat, soba 128), svakog radnog dana od 11-14 časova, od dana objavljivanja ovog obaveštenja do 6.4.2021. godine, kao i na veb sajtu Grada Subotice na adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/pruga-bg-su.zip.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 6.4.2021. godine sa početkom u 12 časova, u skladu sa instrukcijama Vlade i kriznog štaba formiranog za suzbijanje širenja korona virusa u Republici Srbiji, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Gradske uprave Subotica, ul. Trg slobode 1 (Plava sala Gradske kuće u Subotici).

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14126 

Povratak...