f Podnet zahtev za odlučivanje o izradi studije za proizvodnju plastičnih kesa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podnet zahtev za odlučivanje o izradi studije za proizvodnju plastičnih kesa

02.03.2021

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: „Proizvodnja plastičnih kesa“-„SACCUS“d.o.o.

02.03.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Podnosilac zahteva „SACCUS“d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Beograd, Kneza Višeslava br. 29v – Poslovna jedinica u Subotici, Otmara Majera br. 12, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Proizvodnja plastičnih kesa“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-43/2021, a koji se planira na katastarskim parcelama 34437/2 i 34438/2 К.О. Donji grad, u ulici Otmara Majera br. 15, Subotica (46.076588⁰; 19.667877⁰).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično, poštom na gore navedenu adresu ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

 Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14053

Povratak...