f „Smanjimo količinu otpada i čuvajmo Suboticu, zajedno!“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Smanjimo količinu otpada i čuvajmo Suboticu, zajedno!“

14.07.2021

Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica je sa Udruženjem TERRA’S osmislilo projekat „Smanjimo količinu otpada i čuvajmo Suboticu, zajedno!“, koji je podržala Gradska uprava Subotice.

Njime se ukazuje na izazove sa kojima se Subotica, ali i cela Srbija susreće u zaštiti životne sredine, a to je nizak nivo upravljanja otpadom. Međutim, poslednju deceniju se krenulo sa „mrtve tačke“, čemu su doprinele i obaveze Srbije u procesu pristupanja EU, a od prošle godine i usklađivanje sa Zelenom agendom EU za Zapadni Balkan. Utvrđivanje sistema regulisanja otpada u Subotičkom regionu započeo je još 2006. godine sa formiranjem preduzeća Regionalna deponija Subotica, koje je jedino u Srbiji osnovano „odozgo ka gore“ na inicijativu sedam lokalnih samouprava: Subotica, Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Iđoš, Čoka i Novi Kneževac, gde se već video pomak i želja za zajedničkim bavljenjem ovim aktuelnim problemom.

Usvajanjem različitih planova dati su ciljevi i mere za efikasno upravljanje otpadom. Međutim, postavlja se pitanje njihove implementacije u praksi što u mnogome zavisi od prelaska rada deponije sa probnog na redovan o čemu će se informisati javnost preko ovog projekta putem medija, interneta i panel diskusije, a predviđen je i obilazak pogona.

Shodno tome kroz niz planiranih aktivnosti pokušaće se uticati na javnost da brinu o otpadu, razvrstavaju ga i odvoze u otkupne stanice, ali i upoznaju sa planiranim sistemom primarne selekcije u tipske posude, koji će se početi primenjivati 2023. godine. Predviđene su plave kante za sakupljanje reciklabilnog otpada, zelene za vlažne ostatke i žuti kontejner za staklo.

Javnost će se edukovati o značaju smanjivanja otpada, a anketiranjem proveriti zainteresovanost za razvstavanje na mestu nastanka. Projekat se bazira na podizanju nivoa svesti o problemu otpada kao ozbiljnom zagađivaču životne sredine i smanjenje količine čvrstog komunalnog otpada kroz zajedničke aktivnosti različitih subjekata.

Izvor: http://terras.org.rs/smanjimo-kolicinu-otpada-i-cuvajmo-suboticu-zajedno/

Povratak...