f Javna rasprava o Programu upravljanja otpadom u Srbiji do 2031. godine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna rasprava o Programu upravljanja otpadom u Srbiji do 2031. godine

22.12.2021

Odbor za privredu i finansije  Vlade Republike Srbije, na sednici od 22. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine (u daljem tekstu: Predlog programa), 05  Broj 353-12071/2021.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predlog programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. godine do 11. januara 2022. godine, dok će se 30. decembra 2021. godine od 12 do 14 časova sprovesti video konferencija.

Uz navedeni Predlog programa oglašava se i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na Predlog programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine koji se može preuzeti na sajtu ministarstva.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare koji se može preuzeti na sajtu ministarstva ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine.

Uz navedeni Predlog programa oglašava se i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na Predlog programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji za period od 2022. do 2031. godine (u daljem tekstu Izveštaj o strateškoj proceni uticaja) koji možete preuzeti na sajtu ministarstva. Uvid u Izveštaj o strateškoj proceni uticaja možete izvršiti i lično u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine - kancelarija 604, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, uz prethodnu najavu putem mejla sekretarijat@ekologija.gov.rs.

Opširnije i izvor: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-programa-upravljanja-otpadom-u-republici-srbiji-za-period-od-2022-do-2031-godine

Povratak...