f Data saglasnost na studiju za Baznu stanicu mobilne telefonije u Starom Žedniku - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Data saglasnost na studiju za Baznu stanicu mobilne telefonije u Starom Žedniku

23.12.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU projekta: Bazna stanica mobilne telefonije: „SU_Stari_Žednik_centar - NS2515_01“-„A1 SRBIJA“ d.o.o.

23.12.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Dana 23.12.2021. godine nosiocu projekta „A1 SRBIJA“ d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića br. 1ž, Novi Beograd, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije: „SU_Stari_Žednik_centar - NS2515_01“, na katastarskoj parceli 2926 К.О. Stari Žednik, Subotica (45.949812⁰; 19.630155⁰).

Glavni razlozi na kojima se odluka zasniva se mogu videti u obrazloženju rešenja koje se u celosti može preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-199-2021.pdf

Studija, u kojoj su date mere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja mogu se u potpunosti preuzeti sa sledeće adrese:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-199-2021.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14810

Povratak...