f Izmena naziva operatera "Tehnopapir" u "Hamburger Recycling Serbia" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izmena naziva operatera "Tehnopapir" u "Hamburger Recycling Serbia"

18.01.2022

Dozvole za upravljanje otpadom Obaveštenje o donošenju rešenja o izmeni dozvole za upravljanje otpadom kojom se menja naziv operatera "Tehnopapir" doo u "Hamburger Recycling Serbia" doo Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj u skladu sa članom 69. Zakonaa o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br.36/16 i 96/19-dr. zakon), objavljuje: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM SE VRŠI IZMENA DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM Rešenjem br. IV-08/I-501-10/2022. od 18.01.2022. godine se vrši izmena dozvole za upravljanje otpadom koja je doneta rešenjem br. IV-08/I-501-13/2021 od 12.02.2021. godine, kojim je izdata dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada na teritoriji Grada Subotice, upisana u Registar izdatih dozvola koje je izdala Gradska uprava Subotica pod brojem UO-2/2021, menja se naziv operatera, tako da umesto naziva „Tehnopapir“ d.o.o. Beograd, naziv operatera glasi „Hamburger Recycling Serbia“ d.o.o. Beograd (Zemun). Ostale odredbe Rešenja ostaju nepromenjene. Izmena stupa na snagu dana 18.01.2022. godine. Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14903

Povratak...