f Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN brane na Tisi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rani javni uvid u Materijal za izradu PPPPN brane na Tisi

21.01.2022

Rani javni uvid u Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi održaće se u trajanju od 15 dana, od 21. januara 2022. godine do 4. februara 2022. godine.

 Pravna i fizička lica pozivaju se da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Prostornog plana područja posebne namene brane na Tisi u pisanom obliku na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, u toku trajanja ranog javnog uvida, a najkasnije do 4. februara 2022. godine.

Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/rani-javni-uvid-u-materijal-za-izradu-ppppn-brane-na-tisi/

Povratak...