f Poribljavanje Palićkog jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poribljavanje Palićkog jezera

21.12.2021

Poribljavanje jezera Palić počelo je 21. decembra 2021. godine, kao sledeći korak u cilju poboljšanja kvaliteta ribljeg fonda jezera. Jezero je poribljeno evropskim somom (Silurus glanis) sa po 50 kg mlađi u II, III i IV sektoru jezera. U planu je bilo i da se ubacuju i druge vrste poput smuđa (i smuđevih gnezda), štuke i linjaka, međutim, trenutno je samo som bio dostupan na tržištu.

Ova evroazijska vrsta prirodno rasprostranjena u slivu Severnog, Baltičkog, Crnog, Kaspijskog i Egejskog mora. Sada je već naseljen širom Evrope i Azije na istoku sve do sliva Balhaškog jezera u Kazahstanu. Nastanjuje velike i srednje velike nizijske reke, rukavce i jezera bogato obrasla vegetacijom. Som je noćni grabljivac, koji se hrani pretežno blizu dna. Larve i mladunci su bentoski, hrane se raznim beskičmenjacima i ribama. Odrasli se hrane ribama i drugim vodenim kičmenjacima. Polnu zrelost postižu u dobi od 2-3 godine.

U dugoročnom Programu upravljanja ribarskim područjem definisano je, da u interesu poboljšanja odnosa predator/plen i zbog velike populacije alohtone vrste srebrnog karaša u narednom periodu, u ovo vodeno telo treba postaviti smuđeva gnezda i poribiti somom, smuđem i drugim grabljivim vrstama. Predatori će izvršiti pritisak na alohtonu populaciju srebrnog karaša i direktno uticati na poboljšanje riblje faune jezera.

Poribljavanje će se nastaviti i u narednim godinama, kao i praćenje kvalitativnog i kvantitativnog sastava ribljeg fonda.

Izvor: https://www.zastitapalicludas.rs/2021/12/23/poribljavanje-na-palickom-jezeru/

Ostale objave: https://www.subotica.com/vesti/u-palicko-jezero-pusteno-150-kilograma-soma-id43058.html  

Povratak...