f Обавештење о члану 9. Закона о заштити природе - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Обавештење о члану 9. Закона о заштити природе

26.01.2022

У складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РСˮ, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - други закон и 71/2021), од 1. јануара 2022. године, почиње да се примењује измењен члан. 9. Закона, који на другачији начин прописује надлежност за доношење акта о условима заштите природе.

Комплетан текст обавештења можете погледати: ww.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/obaveštenje%20za%20sajt%20o%20primeni%20clana%209%20Zakona%20o%20zastiti%20prirode%20%281%29.pdf

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/obavestenje-u-vezi-primene-clana-9-zakona-o-zastiti-prirode-od-01-januara-2022-godine 

Povratak...