f 22. март - Светски дан вода - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

22. март - Светски дан вода

22.03.2022

Ван видокруга, под нашим ногама, подземна вода је скривено благо које обогаћује наше животе. Подземне воде могу бити ван видокруга, али не смеју бити ван нашег настојања да их учинимо безбеднијим за будућност.

Што су климатске промене израженије, квантитет и квалитет подземних вода ће постајати све критичнији. Морамо радити боље на одрживом управљању овим драгоценим ресурсом.

Да би се схватио значај балканских подземних вода упознајте се са њиховим геохемијским карактеристикама: http://www.sepa.gov.rs/download/radovi/2022/Geohemijske%20karakteristike%20balkanskih%20podzemnih%20voda.pdf

Извор: http://www.sepa.gov.rs/?msclkid=56f6294da9e211ec86f1559730153ea6

Povratak...