f Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Bajmok - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Bajmok

02.06.2022

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Bajmok

02.06.2022.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 23.05.2022. doneto je rešenje pod brojem IV-08/I-501-139/2022, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u naselju Bajmok na k.p. br. 4823/3, 4786, 13844, 3268, 4825, 3341, 4829, 4012, 4820, 4833, 4821, 4822, 4422, 4389, 4251, 4784, 3107/2, 3108, 3103/1, 3188, 4753/1, 4782,5, 13841, 4810, 2966, 4813, 3007, 3008/1, 2890, 4814, 2848/1, 4809, 2496, 4804, 2800, 4812, 2662, 2556, 4803/1, 4787, 2700, 4802, 4770, 4801, 4777, 2072/1, 275, 4808, 574, 4807, 630, 665, 4816, 4805, 855/1, 2027, 988, 4757, 4788, 1125, 4798, 1062, 4799, 1203, 1937, 4800, 9526/2, 9526/3, 4752, 4789, 4790, 1139, 1902, 4796, 4795, 9522/5, 1353, 1408, 13840, 4791 K.O. Bajkmok (0°,0°), čiji je nosilac Grad Subotica, Trg Slobode 1.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-139-2022.pdf.

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/15177

Povratak...