f Zelena povelja – prvi korak festivala u praćenju uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zelena povelja – prvi korak festivala u praćenju uticaja na životnu sredinu

18.07.2022

Potpisivanjem Zelene povelje Palićki filmski festival započinje sa beleženjem svog napretka u očuvanju životne sredine. Osim festivala, platformi besplatno mogu pristupiti i organizatori drugih manifestacija, rekao je, Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta Subotica na Panel diskusiju održanoj u sklopu ECO DOX programa 18. jula 2022. godine u Eko centru na Paliću.

Ova inicijativa je nastala kroz mrežu festivala evropskog filma MIOB (Moving images open borders), rekao je, Kalop Đuilaume (Calop Guillaume), direktor festivala u Lez Arku (Francuska), koji je preuzeo vodeću ulogu u izradi platforme urađenu uz podršku Evropske unije, te dodao:

- Razmišljali smo kako da damo svoj doprinos ciljevima održivog razvoja, a da se i dalje razvijaju festivali. Tako se rodila ideja o praćenju utroška informativnog materijala, hrane, otpada, transporta, energije i slično. Pristup platformi (https://greencharterforfilmfestivals.org/) je skroz pojednostavljen. Važno je popunjavati je sa relanim podacima da bi se svake godine mogli upoređivati i propratiti dolazi li do napretka ili ne.

Ispred Gradske uprave Subotica, učesnicima skupa se obratio, Žika Reh, šef odseka Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj koji je podsetio da je Palićki festival jedinstven, jer se održava u zaštićenom prirodnom dobru. Zato se mora mnogo više voditi računa prilikom organizovanja različitih manifestacija, pa stoga podržava ideju praćenja uticaja putem platforme. Mišljenja je da je upravo umetnost, a posebno filmska, dobar način za ekološko osvešćivanje ljudi.

Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica (http://aarhussu.rs/) će na narednim tzv. zelenim panel diskusijama, informisati javnost o postignutim rezultatima Palićkog, ali i drugih festivala, članica MIOB mreže. Jer platforma ima za cilj unapređenje ekološke svesti filmskih festivala koji time  dokazuju da im je stalo do naše planete Zemlje!

Povratak...