f Позив локалним самоуправама да пријаве потребе за опремом за сакупљање отпада - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Позив локалним самоуправама да пријаве потребе за опремом за сакупљање отпада

09.01.2023

Министарство заштите животне средине позива јединице локалне самоуправе да доставе пријаву са подацима о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине.

Потребно је доставити Списак потреба са следећим информацијама:

На основу достављених пријава у 2023. години, даваће се на коришћење опрема за сакупљање отпада у циљу унапређења и заштите животне средине локалним самоуправама.

Пријаве са неопходним подацима доставити до петка 13.01.2023. године до 10 сати, на емаил адресу: eko.kabinet@eko.gov.rs

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/poziv-lokalnim-samoupravama-za-prijavljivanje-potreba-u-vezi-sa-opremom-za-sakupljanje-otpada-u-cilju-unapredjenja-i-zastite-zivotne-sredine-u-2023-godini-koja-ce-se-davati-na-koriscenje

Povratak...