f Панел дискусија о отпаду у заштићеним природним добрима Суботице - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Панел дискусија о отпаду у заштићеним природним добрима Суботице

22.11.2022

Удружење TERRA’S и Регионални Архус центар Отвореног универзитета у Суботици, преко пројекта: „Стање и изазови (са отпадом) заштићених природних добара“, подржаног од стране Граске управе Суботица, реализовали су панел дискусију на тему: „Проблеми одлагања отпада на заштићеним подручјима и утицај на екосистеме и угрожене врсте“.  Панел дискусија је одржана у уторак, 22. новембра 2022. године са почетком у 10 часова у свечаној сали Отвореног универзитета у Суботици. Уводничари су били: Шеф службе за заштиту животне средине и одрживи развој, Жика Рех и Руководилац сектора за заштиту животне средине, ЈП „Палић-Лудаша“, Сандра Чокић Рех. Циљ дискусије је био да се сазнају информације директно од Управљача, конкретно ЈП „Палић-Лудаш“ и запослених, који су укључени у рад и упознати са проблематиком. Као и да Шеф службе за заштиту животне средине и одрживи развој, Жика Рех представи проблеме, чињенице, али и решења за велики број конкретних недоумица грађана, које се тичу ове области. Он је на изузетно разумљив и крајње стручан начин представио ситуацију као и све оно што нас као човечанство чека уколико не кренемо одлучно и самосвесно да мењамо своје навике и ставове који се тичу заштите животне средине и нагомилавања, а потом и одлагања отпада. Поведена је и дискусија о реалној имплементацији стратешких докумената на нивоу државе, те која је улога покрајинских органа и какво је актуелно стање у овој области у Војводини. Руководилац сектора за заштиту животне средине, ЈП „Палић-Лудаша“, Сандра Чокић Рех је представила заштићена подручја, све природне вредности истих, али и реално стање природних добара. Наравно је и какав утицај има несавесно одлагање отпада на исте. Ставила је акценат  на приказивање стања и генерално проблема са којима се чуварска служба Управљача сусреће на терену. Дискусији су присуствовали и ученици средње хемијско-технолошке школе из Суботице, који су 3. разред смера заштите животне средине. Они су били активно укључени у дискусију и постављали су питања уводничарима, који су им веома детаљно одговорили. Ученици су били заинтересовани за комуницирање на ову тему, као и за многе друге које се тичу поменуте области. Сложили су се са предлогом да буду наредне године укључени у писање пројеката са Удружењем, тако што ће предложити своје идеје. Представници еколошких удружења, такође су били присутни и укључени у дискусију, имали су прилику да изнесу своје идеје као и да дају своје виђење проблема, као и могућих решења.

Медији су иамли прилику да поставе питања уводничарима, а интервјуи се могу погледати на следећим линковима:

https://www.subotica.info/2022/11/22/stanje-i-izazovi-sa-otpadom-na-zasticenim-podrucjima

https://www.youtube.com/watch?v=KKz0N9VFXDE&t=119s

https://www.youtube.com/watch?v=l9dLZZ9jCdQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=aZWhBik-idY

Povratak...