f Резултати анализе квалитета воде реке Нишаве - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Резултати анализе квалитета воде реке Нишаве

27.12.2022

Министарство заштите животне средине заједно са Агенцијом за заштиту животне средине континуирано прати ситуацију у вези са квалитетом и исправношћу воде у реци Нишави. Према најновијим резултатима анализа Агенције, река Нишава има повећане концентрације амонијака на локалитету узимања узорка 100м низводно од моста код Просека, на магистралном путу Пирот-Ниш.

 Током узорковања на поменутом локалитету није уочена промена органолептичких особина воде у Нишави (боја воде, мирис воде и видљиве отпадне материје). Добијене вредности општих физичко - хемијских параметара, као што су пХ вредност, електропроводљивост, растворени кисеоник, проценат засићења воде кисеоником, нитрити, нитрати, ортофосфати, хлориди и сулфати, одговарале су прописаним граничним вредностима за И и ИИ класу квалитета површинских вода.  Измерена вредност амонијачног азота (1.95 мг/л) одговарала је В класи квалитета површинских вода.

 Према објављеним препорукама Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” због повећане концентрације амонијака у Нишави, из превентивних разлога, вода за пиће из индивидуалних бунара поред реке Нишаве не сме се користити за пиће и припрему хране. Искључује се њена употреба у сврху рекреације, риболова, коришћења улова и других активности у њеној непосредној близини.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/rezultati-analiza-kvaliteta-vode-reke-nisave

Povratak...