f Није потребна студија за Јавну водоводну мрежу - Бачки Виногради 1 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија за Јавну водоводну мрежу - Бачки Виногради 1

24.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Јавна водоводна мрежа са бустер станицом за потребе водоснабдевања НИС ССГ Бачки Виногради 1

24.08.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 24.08.2022. донето је решење под бројем IV-08/I-501-196/2022, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Јавна водоводна мрежа са бустер станицом за потребе водоснабдевања НИС ССГ Бачки Виногради 1 на к.п. бр. 1900, 4038, 4078/2, 1406, 4078/1, 4056/1 КО Бачки Виногради, чији је носилац НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12 .

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-196-2022.pdf.

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15301 

Povratak...