f Није потребна студија за пројекат: Индустријски комплекс у Чантавиру - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија за пројекат: Индустријски комплекс у Чантавиру

29.08.2022

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Индустријски комплекс на к.п. 4550/2, 8860, 982 КО Чантавир

29.08.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 29.08.2022. донето је решење под бројем IV-08/I-501-183/2022, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Индустријски комплекс на к.п. бр. 4550/2, 8860, 982 КО Чантавир (45.9293495°,19.7554473°), чији је носилац ГЕБИ ДОО ПО ЧАНТАВИР,Маршала тита 46,Чантавир, Маршала Тита 46 Чантавир.

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-183-2022.pdf

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15306   

Povratak...