f Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину

30.12.2022

Влада Републике Србије је 29. децембра 2022. године усвојила Закључак којим се прихвата Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 2021. годину који је припремила Агенција за заштиту животне средине.

Извештај даје приказ стања животне средине у Републици Србији у 2021. години и омогућује увид у остварење циљева и мера политике заштите животне средине који су дефинисани стратешким и планским документима. Оцена стања животне средине за 2021. годину базирана је, као и претходних година, на индикаторском приказу, а према тематским целинама из Националне листе индикатора заштите животне средине.
Извештај можете преузети: http://www.sepa.gov.rs/download/IZVESTAJ_2021.pdf

Povratak...