f Обележавање Светског дана земљишта 2022. године - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Обележавање Светског дана земљишта 2022. године

05.12.2022

Агенција за заштиту животне средине је обележила Светски дан земљишта учешћем на регионалном скупу у организацији регионалне канцеларије Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду (FAO) за Европу и Централну Азију, одржаном 5.12.2022. године у Београду. Светски дан земљишта се обележава сваке године са циљем подизања пажње на важност здравог земљишта и промовисање одрживог управљања земљишним ресурсима. Овогодишњи Светски дан земљишта обележава се под слоганом "ЗЕМЉИШТЕ, ГДЕ ХРАНА НАСТАЈЕ“.

Један од главних процеса деградације земљишта је губитак хранљивих материја у земљишту. Он је препознат као један од најкритичнијих проблема на глобалном нивоу за сигурност хране и одрживост пољопривредне производње широм света. Подаци нам показују да је трећина земљишта на свету већ деградирана различитим процесима деградације, док је већ скоро половина земљишта које се користи у пољопривреди умерено или озбиљно погођено овом претњом. Ако знамо да 95% хране долази, или је непосредно везана за земљиште, онда морамо да предузмемо хитне акције да заштитимо овај, практично, необновњив природни ресурс. О важности заштите земљишта сведочи и чињеница да ће пољопривредна производња морати да се повец́а за 60% да би задовољила глобалну потражњу за храном 2050. године. Одрживим управљањем земљиштем могло би се произвести и до 58% више хране. Подаци показују да чак половина нашег куц́ног отпада би могла да се компостира и да се користи у циљу побољшања квалитета нашег земљишта.

Неопходно је подићи свест о ризику од загађења земљишта, јер се људске активности сматрају његовим главним изворима. С обзиром на важну улогу коју земљиште има за очување здравља људи и очување животне средине, стављање његове заштите на политичку сцену је основно како би се гарантовала доступност овог ресурса у будућности.
Агенција за заштиту животне средине уз подршку FAO организације обележава светски дан земљишта са циљем да скренемо пажњу на значај земљишта, на одрживо управљање земљишним ресурсима и на значај сарадње сектора пољопривреде и заштите животне средине у циљу постизања постављених циљева како на глобалном, регионалном, тако и на националном нивоу.

У духу овог партнерства и јачања сарадње Агенција је представила најновије информације и податке о стању земљишта, планове и будуће иницијативе на тему заштите земљишта. Агенција ради интензивно на спровођењу циљева Зелене агенде у овој области који се односе на успостављање регионалног партнерства за земљиште, што ће допринети нашој земљи на побољшању доступности података, информација, унапређењу методологија и спровођењу пракси одрживог коришћења земљишта.

Извор: http://www.sepa.gov.rs/index.php?&search=0&page=1

Povratak...