f Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године

21.11.2022

Агенција за заштиту животне средине је припремила годишњи извештај о управљању отпадом у Републици Србији за период 2011 - 2021. године који је објављен 21.11.2022. Подаци о управљању отпадом у Републици Србији се прикупљају у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/18). Извештавањем су обухваћене све врсте отпада, осим оних наведених у члану 4. Закона - Изузеци од примене.

Извештај се може преузети: http://www.sepa.gov.rs/download/Upravljanje_otpadom_2011-2021.pdf

Агенција за заштиту животне средине је припремила и следеће годишње извештаје:

Извештај о пластичним кесама у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети: http://www.sepa.gov.rs/download/Kese_2021.pdf

Извештај о посебним токовима отпада у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети: http://www.sepa.gov.rs/download/Posebni_tokovi_2021.pdf

Извештај о управљању амбалажом и амбалажним отпадом у Републици Србији за 2021. годину. Извештај се може преузети: http://www.sepa.gov.rs/download/Ambalaza_2021.pdf

Povratak...