f Јавни позив ОЦД за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Јавни позив ОЦД за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине

28.11.2022

Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине са Акционим планом

28.11.2022. 

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством заштите животне средине упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине са Акционим планом. Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28.11. до 13.12.2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  ,,Чланство у Радној групи за израду Стратегије заштите животне средине са Акционим планом“.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/javni-poziv-organizacijama-civilnog-drustva-za-clanstvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-strategije-zastite-zivotne-sredine-sa-akcionim-planom

 

Povratak...