f Obaveštenje o prijemu zahteva za reviziju integrisane dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o prijemu zahteva za reviziju integrisane dozvole

25.01.2023

Obaveštavamo vas da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O., broj 140-501-963/2018-05 od 13.01.2023. god. za reviziju integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje cementa na lokaciji u Beočinu, Trg BFC 1, na katastarskoj parceli 1461/8 K.O. Beočin.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 43 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može pogledati na: https://drive.google.com/drive/folders/12byF-zuMwXVEYw_66ElzY2GFIiTvp-gh  

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-za-reviziju-integrisane-dozvole/

Povratak...