f Promovisan IPA projekat EcoBikeNet - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Promovisan IPA projekat EcoBikeNet

08.02.2023

Promotivni seminar u okviru projekta “Zajednički razvoj prekogranične mreže biciklističkih staza koja ima pristup prirodi” (EcoBikeNet) INTERREG-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija održan je 3.02.2022 u Zrenjaninu, kao jednoj od značajnih destinacija na međunarodnoj biciklističkoj ruti “Eurovelo 11” i gradu koji pridaje značaj razvoju ciklo i rekreativnog turizma.

Seminar je organizovao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, čija je podsekretarka Brankica Tabak istakla da su danas u Zrenjaninu predstavljeni benefiti projekta i javnost upoznata s njegovom realizacijom.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije predstavlja planski osnov za izgradnju nedostajuće staze u okviru rute “Eurovelo 11” čiji deo prolazi kroz Srbiju. Staza će biti zastupljena u oblasti od Horgoša do Beograda, u najvećem delu kroz Vojvodinu, što je sledeći korak, s obzirom da se aktivnosti u okviru aktuelnog projekta privode kraju. Izgradnjom tih novih staza, cikloturisti će imati priliku da vide sve prirodne lepote, između ostalog i one u okviru zaštićenih područja na teritoriji grada Zrenjanina – istakla je podsekretarka Brankica Tabak.

Projektne aktivnosti predstavili su predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Lorand Vigh iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Cilj projekta je razvoj međunarodnog biciklističkog koridora “Eurovelo 11” kroz izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističke staze u pograničnom području Mađarske i Srbije i turističke signalizacije ka zaštićenim područjima u AP Vojvodini. Realizuju ga vodeći korisnik Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredne i NIF Akcionarsko društvo za razvoj nacionalne infrastrukture u periodu 01.decembar 2020. – 31.maj 2023. godine. Ukupna vrednost projekta je 353.735 EUR-a od čega je 85% učešće EU.

Zrenjanin u toj oblasti ima dugu tradiciju i ustaljene navike stanovništva da koristi bicikl. Raspolaže sa skoro 35 kilometara samostalnih biciklističkih staza – 22,5 kilometra u samom gradu i 11,5 do okolnih naseljenih mesta, Aradca, Ečke i Kleka. Posebno je na dobar odjek naišla gradnja biciklističke staze uz Begej, od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku, dužine 32,3 kilometra, čime je dat snažan zamah razvoju ciklo i rekreativnog turizma – istakao je Kapelan i dodao da je Grad Zrenjanin u poslednje dve godine subvencionisao kupovinu 150 bicikala za svoje sugrađane i za tu namenu izdvojio milion dinara.

Kada je u pitanju ruta “Eurovelo 11”, koja prolazi i preko teritorije grada Zrenjanina, biciklisti koji je koriste imaju dobru signalizaciju, postavljenu pre tri godine i mnogi od njih koriste priliku da se i zadrže, posete neke znamenitosti, smeštajne kapacitete, što donosi korist gradu u širem smislu.

Na ruti “Eurovelo 11”, ili uz nju, nalaze se Park prirode “Rusanda” i četiri specijalna rezervata prirode: Ritovi donjeg Potisja, Okanj bara, Carska bara i Titelski breg.

Izvor: https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/promovisan-ipa-projekat-ecobikenet/

Povratak...