f Није потребна студија за станицу за снабдевање горивом у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија за станицу за снабдевање горивом у Суботици

21.02.2023

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна аутоперионица у улици 51. дивизије на к.п. 18970/7 Нови град

21.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 21.02.2023 донето је решење под бројем IV-08/I-501-22/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна аутоперионица у улици 51. дивизије на к.п. бр. 18970/7 Нови град (46.11861°,19.68140°), чији је носилац "Висински радници" ДОО, 51. дивизије 91, Суботица .

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-22-2023.pdf .

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15648

Povratak...