f „DEA EcoGreen DOO“ из Суботице поднели захтев за дозволу за неопасни отпад - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„DEA EcoGreen DOO“ из Суботице поднели захтев за дозволу за неопасни отпад

22.02.2023

Обавештење о поднетом захтеву за издавање дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног отпада - „DEA EcoGreen DOO“

На основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Градска управа Суботица, Секретаријат за заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је оператер „DEA EcoGreen DOO“ Чантавирски пут ББ Суботица, матични број 21787086, поднео захтев за добијање дозволе за складиштење, третман и поновно искоришћење неопасног отпада - на локацији Суботица, Чантавирски пут бб, на катастарској парцели 36117 КО Стари Град.

Рад постројења подразумева допремање одпадног камена, прање и класирање и продаја на тржишту. Камен се допрема железницом, истовара на одговарајућу непропусну фолију пере у затвореном систему класира и отпрема купцу

За све додатне информације, као и омогућавање увида у осталу документацију, заинтересована јавност се може обратити путем електронске поште на адресу zivotnasredina@subotica.rs или радним даном од 7 до 15 часова телефоном на бр. 024 626 973.

Мишљења и предлози могу се доставити путем електронске поште на адресу zivotnasredina@subotica.rs. Рок за достављање мишљења и предлога је 07.03.2023. године.

Извор: http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15647

Povratak...