f Mladi istraživači Srbije objavljuje poziv za mreže udruženja građana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Mladi istraživači Srbije objavljuje poziv za mreže udruženja građana

01.03.2023

Mladi istraživači Srbije pozivaju udruženja građana koja se bave životnom sredinom da se prijave za učešće u trećem ciklusu EKO-SISTEM programa osnaživanja mreža udruženja građana. EKO-SISTEM program osnaživanja predstavlja glavnu komponentu projekta EKO-SISTEM: Podrška reformama u zaštiti životne sredine koji sprovode Mladi istraživači Srbije uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).

Program EKO-SISTEM nastao je u želji Mladih istraživača Srbije da pomognu organizacijama i udruženjima u pripremama za ozbiljnije poduhvate i nove inicijative u zaštiti životne sredine. Cilj nam je da podržimo reforme u zaštiti životne sredine u Republici Srbiji aktivnijim uključivanjem organizacija civilnog društva i drugih aktera u sprovođenju pravnih tekovina EU. Kroz razvoj organizacionih i finansijskih kapaciteta, ali i stimulisanje saradnje unutar sektora zaštite životne sredine, želimo da organizacijama damo pokretačku energiju potrebnu za sprovođenje reformi u ovoj oblasti.

BUDI DEO EKO-SISTEMA, PREUZMI SVOJU ULOGU!

Poziv je otvoren za udruženja građana koja se bave životnom sredinom u ime formalne ili neformalne mreže posvećene nekoj od tema u okviru Poglavlja 27 (sa fokusom na zaštitu prirode/očuvanje biodiverziteta i klimatske promene). Iznos granta za koji organizacije mogu da podnesu prijavu u okviru EKO-SISTEM programa mora da bude između sledećeg minimalnog i maksimalnog iznosa:

Minimalni iznos: 18,000 evra

Maksimalni iznos: 24,000 evra

Paralelno sa realizacijom podržanog projekta, organizacije dobitnice grantova imaće priliku da dodatno razviju svoje kapacitete u različitim oblastima: umrežavanje, rodna ravnopravnost, upravljanje i finansijsko vođenje projekata. Biće omogućen i razvoj specifičnih znanja i veština vezanih za praćenje primene politika koje uređuju oblast zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Lokacija : projekti se moraju sprovoditi u Republici  Srbiji.

Procedura prijavljivanja sastoji se od dve faze:

Prva faza – podnošenje Izjave o zainteresovanosti

Druga faza – podnošenje projektne prijave.

Rok za podnošenje Izjave o zainteresovanosti je 14. mart 2023. godine do 17 časova.

Sva pravila i uslovi za učešće u EKO- SISTEM programu osnaživanja mreža udruženja građana, kao i postupci za prijavljivanje i kriterijumi za odabir organizacija, detaljno su prezentovani u dokumentu Smernice za podnosioce prijava.

Zahtevi koji se tiču realizacije i izveštavanja o aktivnostima, pogledajte u dokumentu Smernice za sprovođenje projekta.

Dokumenta i detaljne informacije o pozivu možete dobiti na sajtu EKO-SISTEM programa

Izvor: https://www.mis.org.rs/sr_lat/pocinje-treci-ciklus-eko-sistem-programa-osnazivanja/

Povratak...