f Резултати конкурса за суфинансирање пројеката санације несанитарних депонија - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Резултати конкурса за суфинансирање пројеката санације несанитарних депонија

07.03.2023

Министарство заштите животне средине је дана 3. фебруара 2023. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2023. години, који обухватају активности у вези са пружањем подршке јединицама локалних самоуправа у санацији и затварању несанитарних депонија које нису изграђене у складу са прописима којима се уређује одлагање отпада на депоније у Републици Србији. На Јавни конкурс пристигло је укупно 20 пријавa.

Идејни пројекат санације и рекултивације несанитарне депоније - сметлишта Александровачка Бара у Суботици је одбијен уз следеће образложење:

Град Суботица доставио је захтев који се односи на идејни пројекат санације и рекултивације несанитарне депоније - сметлишта Александровачка Бара у Суботици. Тражена средства од Министарства заштите животне средине износе 24.999.405,10 динара. Имајући у виду да је чланом 2. Јавног конкурса предвиђено да се средства која се додељују по овом јавном конкурсу утврђују у износу од највише 80% оправданих трошкова, док преостали износ од најмање 20% трошкова сноси корисник средстава, а како је увидом у захтев и сву пратећу конкурсну документацију утврђено да је у истим наведено да је опредељени износ сопствених средстава подносиоца пријаве 16,667%, иста пријава није узета у разматрање/вредновање, у складу са напоменама из члана 6. Јавног конкурса.

 Прелиминарну ранг листу можете преузети https://www.ekologija.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B5%20.pdf

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi/preliminarna-rang-lista-mzzs-po-javnom-konkursu-za-dodelu-sredstava-za-sufinsnsiranje-realizacije-projekata-sanacije-i-zatvaranja-nesanitarnih-deponija-u-2023-godini

Povratak...