f Није потребна студија за израду канализације у Чантавиру и Душанову - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Није потребна студија за израду канализације у Чантавиру и Душанову

07.03.2023

Обавештење о донетом решењу да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново

07.03.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) обjављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ДА НИЈЕ ПОТРЕБНА ИЗРАДА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Дана 06.03.2023. донето је решење под бројем IV-08/I-501-52/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња фекалне канализације у насељу Чантавир и Душаново на к.п. бр. 8665, 3732, 3787, 3771, 3772, 3717, 3799, 2120/1, 3719, 3743, 3738, 3761, 3760, 3755, 3794, 3719, 3713/1, 3719, 3746, 3735, 3733, 3729, 3734, 3745, 3714, 3726, 3741, 3736, 3742, 3766, 3709, 3737, 3740, 3752, 3744, 3790, 3788, 3759, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3773, 3774, 3781, 3786, 3787, 3716, 3813, 3795, 409/5 КО Чантавир, чији је носилац Град Суботица, Трг Слободе 1 .

Заинтересована јавност има право жалбе у року од 15 дана од дана објављивања обавештења у средствима информисања. Текст решења се у целости може преузети на интернет адреси:

http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-52-2023.pdf

 Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15683

Povratak...